IVUS FFR Course


09:30 - 12:30
Warsztaty
Warsztaty dla pielęgniarek i techników RTG - firma Volcano (UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, wymagana rejestracja przez formularz rejestracyjny)
13:00 - 16:30
Session I
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. M. Gąsior, prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
13:00 - 13:20
IVUS – koncepcja i podstawy teoretyczne zastosowania klinicznego
dr n. med. Jacek Jąkała
13:20 - 13:40
Interpretacja obrazu IVUS w prawidłowym naczyniu wieńcowym. Charakterystyka różnych typów blaszki miażdżycowej w badaniu IVUS. Ocena blaszki miażdżycowej w badaniu IVUS z wirtualną histologią (VH).
dr hab. n. med. Krzysztof Milewski
13:40 - 14:00
LIVE in a BOX - IVUS
14:00 - 14:20
Badanie IVUS w ostrych zespołach wieńcowych. Ocena istotności zmian w badaniu IVUS. Technika implantacji stentów pod kontrolą badaniu IVUS.
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
14:20 - 14:45
Coffee break
14:45 - 15:00
LIVE CASE in a BOX
15:00 - 15:20
Przedstawienie różnych systemów IVUS
15:20 - 15:35
LIVE CASE in a BOX
15:35 - 16:15
Zajęcia praktyczne na konsolach IVUS z interpretacją obrazu
16:15 - 16:30
Przedstawienie wyników najważniejszych badań dotyczących zastosowania IVUS w praktyce klinicznej
dr hab. n. med. Tomasz Roleder
16:30 - 17:00
Coffee break
17:00 - 19:00
Session II
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. D. Dudek, prof. dr hab. n. med. A. Lekston
17:00 - 17:15
Badanie OCT – wskazania, zastosowanie oraz interpretacja wyników
dr hab. n. med. Tomasz Roleder
17:15 - 17:30
Przedstawienie wyników najważniejszych badań dotyczących zastosowania OCT w praktyce klinicznej
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
17:30 - 17:45
Ocena efektów PCI
dr n. med. Paweł Gąsior
17:45 - 18:00
LIVE CASE in a BOX
18:00 - 18:15
Przedstawienie dostępnych systemów OCT
18:15 - 19:00
Zajęcia praktyczne na konsolach OCT z interpretacją obrazu
09:00 - 11:50
Session III
Prowadzący: dr hab. n. med. M. Gierlotka, prof. dr hab. n. med. A. Ochała
09:00 - 09:20
FFR i iFR– koncepcja i podstawy teoretyczne zastosowania klinicznego, Technika zabiegu i metody wywoływania hiperemii. Ocena i interpretacja wyników oraz rozpoznawanie artefaktów
Prof. Jozef Bartunek
09:20 - 09:40
Ocena i interpretacja wyników FFR w chorobie jednego naczynia (w tym u chorych z kilkoma zmianami w naczyniu oraz rozsianej miażdżycy). Ocena i interpretacja wyników FFR w chorobie wielonaczyniowej. Ocena i interpretacja wyników FFR w chorobie pnia lew
dr n. med. Radosław Parma
09:40 - 10:00
Przedstawienie aktualnie dostępnych systemów FFR i iFR
10:00 - 10:15
LIVE CASE in a BOX
10:15 - 10:35
Przedstawienie wyników najważniejszych badań dotyczących zastosowania FFR i iFR
dr n. med. Michał Hawranek
10:35 - 10:50
LIVE CASE in a BOX
10:50 - 11:50
Zajęcia praktyczne na konsolach
12:00 - 12:40
Session IV: Systemy hybrydowe dla FFR, iFR i obrazowania wewnątrznaczyniowego.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. A. Witkowski, prof. dr hab. n. med. W. Wojakowski
12:00 - 12:20
Spektroskopia światłem bliskim podczerwieni z IVUS - podstawy, interpretacja, badania kliniczne
dr hab. n. med. Tomasz Roleder
12:20 - 12:30
Volcano Fusion system
12:30 - 12:40
Ilumien Optis Integrated System
12:40 - 14:00
Lunch
This website uses cookies. By continuing to browse, you are agreeing to our use of cookies. Please visit Privacy Policy to find out more.