Home

Image is not available
Slider

Invitation

Dear All,

We would like to kindly invite you to participate in the International Summit on Intervention and Imaging in Cardiology which is to be held on September, 28-29,2018 in Hotel Angelo, Katowice, Poland.

The Summit is accredited by 4 Associations:

  • Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych
  • Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK
  • Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

Scientific Committee

Andrzej Ochała MD, Grzegorz Smolka MD, Wojciech Wojakowski MD, Zbigniew Gąsior MD

Partners

Registration

number of places is limited

Organizing Office

Organizator:

Business Service GALOP
7/XIV Ordona Str.,  40-164 Katowice

Coordinator:
Karolina Widawska
tel.: 500-216-287
k.widawska@kongresy.com.pl

phone: +48 32 253 00 69
e-mail: biuro@kongresy.com.pl

www.kongresy.com.pl